«Методичний портал»

Єдина Країна! Единая Страна!

Здоровий спосіб життя

Робота бібліотеки по формуванню в учнів потреби у здоровому способі життя.

  Життя людини стрімке, цікаве, сповнене різних несподіванок, але в ньому існує те, що неможливо придбати ні за які гроші, до чого треба відноситися серйозно та відповідально, - це здоров’я.

Проблема здоров’я – одна з глобальних проблем, розв’язання яких взаємопов’язане з подальшим підвищенням рівня життя.Особливої уваги потребує молоде покоління,усвідомлення кожною людиною цінності здоров’я, розуміння ролі здорового способу життя та формування на цих основах індивідуальної поведінки, уміння приймати відповідальні рішення та робити свій вибір на користь здорового способу життя.

І.П. Павлов говорив: “Здоров’я – це безцінний дар природи, який дається, на жаль, не назавжди, його потрібно берегти. Але здоров’я людини багато в чому залежить від неї самої, від способу її життя, умов праці, харчування, її звичок”.

  Сьогодні важливим і перспективним є завдання збереження, зміцнення здоров'я учнів, і виховання відповідального ставлення до власного здоров'я як  до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.      

      До основних груп методів формування здорового способу життя учнів  віднесено:методи формування свідомого ставлення до здорового способу життя; методи формування позитивного досвіду дотримання здорового життя; методи стимулювання й корекції здоров’язберігаючої поведінки; методи самовиховання.

    Отже, головне завдання - зробити так, щоб дитина усвідомила необхідність та важливість збереження свого здоров’я.

      Вся робота по формуванню в дітей потреби в здоровому способі життя  проводиться в  рамках проекту «Здоров’я» за такими формами:

анкетування, опитування, бесіда, зустріч за круглим столом, зустрічі з працівником  ФАПу, проведення Всесвітнього дня здоров’я, конференція, година інформування, створення інформаційних куточків, спортивні змагання, створення плакатів антирекламинаписання творів –роздумів.

       Також здійснюється популяризація видань щодо формування  здорового  способу життя , діє  тематична виставка «Здоровим бути модно», яка  регулярно поповнюється матеріалами та літературою з проблеми.

Незадовільний стан здоров’я молоді  обумовлений  падінням суспільної моралі, складною криміногенною ситуацією, раннім початком статевого життя, негативним впливом засобів масової інформації.

 Школа, а саме бібліотека,  має відігравати провідну роль у формуванні потреби у здоровому способі життя  через інформаційні технології , через залучення учнів до занять спортом  та через роз’яснювальну роботу  самих учнів – членів активу бібліотеки.

 Бібліотека сама як соціальний інститут є одним з гарантів здорового способу життя.

Сценарій виховного заходу

ЖИТТЯ     ЛЮДЕЙ –ТО НАЧЕ СВІЧКИ…Всесвітньому дню  боротьби зі  СНІДом  присвячується…

ЗУПИНИМО  СНІД  РАЗОМ!

НА ГОЛОВНУ

Погода в Україні Союз образовательных сайтов
Rambler's Top100
Купи iPhone 2011 год за 350 грн.
Сайт участвует в Союзе образовательных сайтов
Статистика запросов