«Методичний портал»

Єдина Країна! Единая Страна!

Проектні технології

Творчість учителя - запорука високої педагогічної майстерності

з  досвіду  навчально-виховної роботи  вчителів Йосипівського НВК "ДНЗ-ЗНЗ  І-ІІ  ступенів" Малинського  району Житомирської  області за  проектно-цільовими  програмами

Тільки  та  людина  творча

яка  навчилася  пристосовуватись

і змінюватися, усвідомила  той  факт,

що  жодні  знання  не  є  гарантією

успіху, лише  процес  пошуку  знань

створює  його  основу

К. Роджерс

Малокомплектна сільська школа... Невеликі учнівський та вчительський колективи. Але кожному школяреві і педагогу хочеться почуватися тут щасливими. Якою ж має бути така школа? Що треба батькам та учням сьогодні і в майбутньому?

Педагогічний колектив постійно розмірковує над тим, що змінюється в житті школи, в який бік відбуваються зміни, через які причини, чого чекає дитина від учителя, хто він для неї - носій знань і приклад для наслідування?

Дискутуючи з приводу цього, колектив дійшов висновку: учень чекає від учителя розуміння своїх проблем, прагнень; найбільше він вдячний за створені умови для самоутвердження.

Залучаючи учня до діяльності, ми скеровуємо його на пізнання світу і себе в ньому. Але при цьому завжди пам'ятаємо слова Ш.О.Амонашвілі про те , що силоміць збагачувати духовний світ дитини - все одно, що зловмисно висаджувати райські яблука в отруєний грунт. Бо дійсно, світ дитинства є, і він не такий, як світ дорослих. А тому ми повинні вміти жити в ньому разом із нашими вихованцями, а не поспішати тягти їх у доросле життя.

І саме пошуки інноваційних технологій, впровадження їх у формування і розвиток життєвої компетентності учня в умовах 12-річної освіти стали поштовхом до професійного і творчого зростання вчителя. Стало очевидним те ,що необхідно раз і назавжди відмовитись від старих авторитарних, репродуктивних методів навчання і виховання, від шаблонних стереотипів.

Наш педколектив, а це в основному учні нашої школи в минулому, вміє тісно співпрацювати з кожним учнем, бо їх у школі лише 80 , і всі вчителі добре знають кожну дитину не лише в лице, а й на ім'я, по батькові ,знають її родину , яка є надійним нашим партнером у справі навчання і виховання підростаючого покоління.

До того ж , педколектив давно працював над пошуком ідеї, яка б визначила обличчя школи, і дійшов до висновку: необхідно створити проектно-цільову програму «Родина», яка б тісно поєднувалася із цільовим проектом «Особистість».

«Відкриваючи» дітей, ми «відкриваємо» для себе їхніх батьків. Діти , які ростуть у дружній, згуртованій сім'ї, розкутіші, вони краще навчаються, ніж їхні ровесники з «проблемних» сімей.

На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків шкільним життям. А тому, працюючи над вирішенням завдань цих проектів, ми будуємо невидимий ланцюжок між родиною і навчальним закладом, який служить на благо усім учасникам навчально-виховного процесу. Це спільні турботи про те, щоб усім було цікаво і затишно в школі, як у рідній домівці: спільні вечори, конкурси, спортивні змагання, вшановування родинних династій, багатодітних матерів, робота батьківського педагогічного всеобучу «Мистецтва виховувати - треба вчитися»- далеко не весь перелік заходів , що дає змогу творчо зростати вчителеві і учню, бути активними у цьому батькам.

Крім реалізації завдань цільових проектів «Родина» та «Особистість», активізується робота за програмами проектів «Соціум» та «Зернятко», керівники Кисельчук Н.І.та Грищенко К.Л., «Обдарованість» та «Дослідник», керівники Кириченко І.В. та Ільєнко В.М.

Під час виконання завдань проекту «Соціум»,( керівник Кисельчук Н.І.) в учнів формуються навички свідомої дисципліни, виробляється нетерпимість до різноманітних правопорушень, а тому з року в рік у школі відсутні учні з девіантною поведінкою, немає правопорушників, у відмінному стані зберігається шкільне майно, подвір'я; діти| самі турбуються про чистоту і затишок класних кімнат, школи, висаджують кімнатні рослини, висівають квіти і доглядають за ними.

Одним із шляхів реалізації проекту «Зернятко» є засідання «Материнської школи», керівник проекту Грищенко К.Л. На її засіданнях обговорюються найрізноманітніші проблеми, а саме: «Дівчинка, підліток ,дівчина, мати», «Чи є різниця між вихованням сина і дочки? В чому вона?», «Бути матір'ю - почесно».

До участі у розмові запрошуються молоді мами та матері із досвідом виховання дітей. Це дає змогу виробити і підвищити педагогічну культуру батьків.

Працюючи над завданнями проекту «Обдарованість»-керівник Кириченко В.В. дбає, насамперед, про забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу на основі вироблення в учнів життєвої компетентності, а саме, розуміння учнями того, що знання мають бути з основ наук глибокими, а не поверховими. Іван Васильович проводить роботу в системі: «Обдарована дитина - творчий учитель- науковець».Його учні постійно беруть участь у предметних олімпіадах і стають переможцями.

Наші учителі є активними у дослідницькій діяльності, що виникла в умовах інноваційного простору школи і випливає із завдань обраної теми на 2012-2017 рр: «Формування в учнів активної життєвої позиції та забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом впровадження сучасних освітніх технологій у навчально – виховний процес». А тому актуальними для педколективу є слова В.О.Сухомлинського: «Педагогічна ідея - це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті - колективна дослідницька робота».

Об'єднавшись однією ідеєю ,провівши діагностування педагогів, виявивши вчителів здатних до пошукової, творчої роботи, адміністрацією школи було розроблено інноваційний проект «Школа досягнень: технологія успішного учіння»(керівники Петровський А.П., директор НВК, та Петровська А.В., завуч школи).Завданням цього проекту є підготовка вчителя до роботи в інноваційному режимі, активізація професійної майстерності, поширення ппд.

Працюючи над реалізацією завдань проектно цільових програм, наш колектив ніколи не забуває, що школа - це простір життя дитини; тут дитина має не готуватися до життя, а жити; школа має бути для учня, а не учень для школи.

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ДОСЯГНЕНЬ: ТЕХНОЛОГІЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ»

Керівники проекту:

Петровський А.П. директор НВК;

Петровська Алла Василівна заступник директора з НВР

Мета:

1)  формувати компетентність учителів у володінні інноваційними технологіями, створювати ситуацію успіху;

2)   розкрити творчий потенціал особистості кожного учителя;

3)   створювати сприятливі умови для професійного зростання.

Завдання:

-  об'єднати однією ідеєю діяльність педагогів;

-  провести діагностування педагогів;

-  виявити вчителів, здатних до наукової роботи;

-  допомогти повірити у свої можливості;

-  створювати умови для самореалізації особистості вчителя;

-  сформувати в педпрацівників школи готовність до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій та до ведення експерименту;

-  всіляко сприяти підвищенню рівня методичної та фахової майстерності кожного вчителя;

-  створювати умови для розширення професійної компетентності педагогів;

-  формувати бажання та вміння вести партнерський діалог: «учитель -учень», «учитель - учитель», «учитель - адміністратор», «учитель - батьки», прагнути до оволодіння педагогікою співробітництва.

Шляхи реалізації:

-  посилити відповідальність вчителя за відповідність своїх можливостей відносно діагностики вивчення рівня професійної компетенції вчителів;

-  створити моделі методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму;

-  впроваджувати в практику   роботи кожного вчителя школи ППД в галузі педагогіки, психології, теорії викладання предмета;

-  сприяти забезпеченню гармонійного поєднання в навчально-виховному процесі принципів природовідповідності, толерантності, методик навчання, що оберігають психіку.

Зміст заходів:

Усі заходи проекту підпорядковані вирішенню науково - методичної проблеми, над якою працює колектив школи: «Впровадження інноваційних технологій у формування та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах  12-річної середньої освіти»

1. Активізувати роботу школи передового педагогічного досвіду:

-   провести панораму відкритих уроків зарубіжної літератури (жовтень);

-   української літератури (жовтень);

-   історії (жовтень);

-   фізики (жовтень)

2.  Щомісячно проводити методичні оперативки (завуч НВК Петровська А.В.)

3. Активізувати роботу динамічної групи:

проводити засідання її один раз на місяць (завуч НВК Петровська А.В.)

4.  Провести звіти засідань МО вчителів:

 предметів гуманітарного циклу (керівник МО Ільєнко В.М. ( лютий );

 предметів природничо - математичного циклу (керівник МО Кириченко В.В. (березень); учителів початкової школи (керівник МО Шульга Т.М. (лютий);

 класних керівників (керівник МО Петровський А.П. (квітень)

5. Взяти участь у конкурсі «Учитель року»

Грищенко К.Л.

Ільєнко В.М.

Кириченко В.В. (жовтень)

6. Провести предметні тижні: української мови - Білошицька Л.М. (листопад); української літератури - Петровський А.П. (березень) родинно - сімейного виховання - Ільєнко В.М. (травень)

7. Залучати батьків до участі у позакласних заходах, до оцінювання відкритих уроків.

8. На засіданнях педагогічної ради заслухати: упровадження компетентнісного орієнтованого навчання і виховання, створення умов для самореалізації учителя та учня (директор НВК Петровський А.П.) удосконалення уроку як засобу розвитку творчості вчителя й учнів.

9.Активізувати роботу школи молодого вчителя: -дати відкриті уроки: «Творю, шукаю, думаю ...» Іглінська Г.А. - біологія ; Прокопенко О.С. - англійська мова; Шульга Т.М. - 3 клас (лютий) відповідальний: директор НВК Петровський А.П.)

10.Провести педагогічні читання за книгою В.О. Сухомлинського «Сто порад учителеві» (грудень) відповідальний: Кисельчук Н.І.

11.Провести науково - практичну конференцію на тему: «Розвиток професійної компетентності педагогів» (березень) відповідальний Петровський А.П.

12.Двічі на семестр проводити «методичні посиденьки» відповідальна Грищенко К.Л. зав бібліотекою.

                                                                                

Проект „Соціум"

Мета: виявити дітей з девіантною поведінкою, створити систему роботи з цією категорією дітей; забезпечити результативність роботи з кризовими, функціонально неспроможними сім'ями.

Завдання: на основі соціального патронату створити максимально сприятливі умови для співпраці педагогів, учнів та батьків, як необхідної умови правового виховання та запобігання подолання можливих відхилень у поведінці дітей; виховувати в учнів нетерпимість до різноманітних правопорушень, формувати навички свідомої дисципліни, потреби та уміння захищати свої права в установленому законом порядку.

Шляхи реалізації: вивчати особистість учнів за допомогою психологічних тестів і методик спостереження ; залучати учнів , схильних до правопорушень, до гуртків та спортивних секцій; проводити психолого - педагогічні семінари; упроваджувати різноманітні форми позакласної роботи з метою організації дозвілля учнівської молоді, спрямовувати роботу на подолання негативних життєвих орієнтацій; розвивати позитивні риси особистості дитини.

Керівник проекту: педагог-організатор Кисельчук  Ніна Іванівна

№ п/п

Зміст  діяльності

Термін виконання

Відпові-дальні

Контроль за інформ. забезпеченням.

Організація роботи з учнями, що потребують підвищеної уваги

1

Виявити та облікувати дітей, що потребують підвищеної уваги з боку педагогів (діти - сироти , напівсироти, діти, позбавлені батьківського піклування , з неповних, багатодітних , функціонально неспроможних родин).

 

Вересень

Жовтень

Педагог-організ.

 

Списки дітей., карта родин школи ,соц. паспорт.

 

2

Вивчити умови родинного виховання цієї категорії дітей, їх зайнятості, потреб і проблем .

Протягом навч. року.

Пед.-орг., кл.керівн.

 

Акти обстеження.

3

Продіагностувати індивідуально-психологічні особливості дітей з девіантною поведінкою, виробити систему взаємодії педколективу та батьків з цією категорією вихованців.

 

Протягом навч. року.

Кл. кер., класоводи.

 

Діагностичні карти.

4

Вести внутрішній облік дітей та підлітків з девіантною поведінкою; організувати індивідуальну роботу з профілактики правопорушень серед цієї категорії учнів. Координувати дії з батьками та особами, що їх заміняють.

 

Протягом навч. року.

Адміністрація.

План роботи.

5

Організувати роботу штабу «Волонтер» з проведення акцій «Турбота» (допомога ветеранам, одиноким, людям похилого віку, інвалідам, дітям з малозабезпечених родин).

 

Протягом навч. року.

Пед.-орг., кл.керівн., класоводи.

За окремим планом.

6

Удосконалити роботу ради з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

 

Засідан. 2р.на рік

Адмін., пед.-орг.

 

За окремим планом.

7

Провести місячник правових знань.

Листопад

Педагог-організ.

 

За окремим планом.

Педагог - організатор :                              / Кисельчук Ніна Іванівна/

 

ПРОЕКТ «ОБДАРОВАНІСТЬ»

Мета проекту:

 • Ø виявлення рис обдарованості особистості;
 • Ø формування творчої особистості та сприяння розвитку її обдарованості;
 • Ø створення системи роботи з обдарованими учнями

Завдання проекту:

 • Ø забезпечення ефективного та результативного співробітництва між творчими вчителями та обдарованими учнями;
 • Ø проведення експериментальних досліджень з питань навчання і виховання обдарованих дітей;
 • Ø використання нових методик для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.

Шляхи реалізації:

 • Ø діагностика обдарованості та створення умов для навчання та розвитку обдарованих учнів;
 • Ø залучення обдарованих дітей до участі в роботі секцій МАН, гуртків, спортивних секцій;
 • Ø проведення олімпіад з основ наук, інтелектуальних турнірів, фестивалів спортивних змагань;
 • Ø розроблення методик пошуку і підтримки творчої обдарованості; висвітлення досягнень та проблем роботи з обдарованими учнями

Зміст діяльності:

 • 1. Провести діагностику індивідуальних особливостей учнів.
 • 2. Вивчити пізнавальні, комунікативні, творчі, художньо-естетичні інтереси і нахили дітей, потреби у фізичній активності й розвитку через анкетування, тестування учнів.
 • 3. Організувати та провести:
 • перший етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
 • спортивні змагання із шахів, шашок, настільного тенісу, футболу;
 • конкурс дитячого малюнка «Природа і ми».

4. Підготувати учасників районного етапу конкурсу-захисту робіт учнів, членів МАН України з фізики та біології.

5. Поглиблювати та розширювати знання учнів з базових дисциплін, формувати в них сталий інтерес до певної предметної галузі через:

 • заняття у гуртках «Юний краєзнавець», «Сходинки до комп'ютерних знань» та вокального співу;
 • відвідування спортивних секцій загально фізичної підготовки та настільного тенісу;
 • залучення учнів до участі у підготовці та проведенні предметних тижнів, інтелектуальних турнірів;
 • роботу в мережі Інтернет.

6. Взяти участь у всіх районних спортивних змаганнях, ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, огляді-конкурсі художньої самодіяльності, міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

7. Ввести систему заохочення учнів, які стали переможцями олімпіад, конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань тощо через нагородження грамотами, цінними подарунками.

8. Започаткувати у школі щорічне свято «День відмінника». Висвітлювати в шкільній стінній пресі творчі здобутки учнів, їх участь у конкурсах, олімпіадах, фестивалях, оглядах тощо.

9. Виготовити стенд «Таланти нашої школи».

Очікувані результати:

 • Ø розвиток природної обдарованості дітей;
 • Ø загальнокультурний розвиток особистості ;
 • Ø активні життєві позиції учнів;
 • Ø збереження та зміцнення здоров'я школярів

 

Проект «Дослідник»

Мета:

cформувати юного громадянина з науковим світоглядом, з готовністю до науково-дослідної експериментальної роботи.

Завдання:

1. Розвиток нахилів, здібностей і обдарованості, потреби у самовдосконаленні та вміння самостійно здобувати знання;

2. Надання учням можливості для задоволення індивідуальних творчих потреб, оволодіння методами наукового дослідження; вміння аналізувати суспільні, політичні та економічні процеси;

3. Розвиток обдарованості, сприяння свідомому вибору професії.

Шляхи реалізації:

організація ефективної і результативної науково-пошукової роботи в МАН.

План роботи проекту

№ п/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

1.

Виявлення особливостей особис­тіcного розвитку обдарованих та здібних учнів, їх нахилів та інтересів.

вересень

керівник

2.

Оформити куточок «На допомогу учню-досліднику».

вересень-жовтень

керівник

3.

Обрання теми для дослідження.

жовтень 

учасники проекту

4.

Виконання науково-пошукових робіт.

листопад-грудень

учасники проекту

5.

Проведення підготовчого етапу конкурсу-захисту.

грудень

керівник

6.

Участь в І-ІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницької роботи.

січень-березень

керівник

7.

Презентація науково-пошукових робіт на загальних зборах.

грудень

керівник

8.

Проведення Дня юного науковця.

травень

керівник

 

Керівник: Ільєнко В.М.

Проект « Родина»

Мета проекту:

створити належні умови навчання та виховання для кожного учня школи через тісний зв'язок з родиною.

Завдання:

через систему виховних заходів формувати в учнів почуття патріотизму, любові до Батьківщини, до малої батьківщини, тобто, свого села, родини, школи, вчити поважати людей похилого віку, шанувати своїх батьків, прищеплювати любов до праці, спонукати до творчості, розкривати індивідуальні здібності кожної дитини.

Шляхи реалізації:

підтримання тісної взаємодії школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків, здійснення соціального нагляду.

№ п/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

І Вивчення особливостей виховного середовища

1.

 

Вивчити умови родинного виховання учнів, соціально - професійного складу батьків.

Вересень

Педагог -організатор, кл. керівники

 

2.

 

Вивчити соціально - культурний характер мікрорайону школи: можливостей позашкільних закладів в організації позаурочної діяльності (бібліотеки, Будинок культури в Йосипівці, клубу в Гутянському).

 

Жовтень

Педагог-організатор

 

3.

Вивчити зміст та форми взаємодії педагогічного колективу школи з батьками учнів, громадськими організаціями та установами.

Вересень-жовтень

пед.-орг.,

кл. керів.

II Залучення батьків та громадськості до педагогічного процесу, аналізу й оцінювання його результативності.

1.

Провести конференції батьків, учнів школи про шляхи реалізації проблемної теми школи: «Впровадження інтерактивних технологій у формування і вироблення життєвої компетентності учнів в умовах 12 - річної освіти»

Вересень

Адміністрація

2.

Провести засідання ради школи - колегіального органу із забезпечення педагогічно доцільної взаємодії родини та громадськості під час реалізації завдань навчально-виховного процесу (за окремим планом - розділ річного плану).

Раз на місяць

Адміністрація, голова ради школи

3

Організувати роботу:

а) « Материнської школи» для батьків учнів 1 - 4 - х класів;

б) загальних та класних зборів батьків учнів школи;

в) уроків родинного виховання: «Сім'я - ключ до щастя», «Хай сяє сонцем в серці слово - мати» і т. ін.

г) батьківського лекторію: «Мистецтву виховання треба вчитися».

 

4 рази на рік

 

Раз на семестр

 

2 рази на рік

 

Класоводи

 

Педагог-організатор

 

4

Організувати роботу консультаційної психолого - педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей; координації дій батьків і педагогів під час корекції поведінки учнів, що мають девіантну поведінку; розв'язання конфліктних ситуацій.

За потреби

Адміністрація, Пед.-організатор,

кл. керівники, класоводи

5

Організувати спільну діяльність з родинами учнів (обдаровані та здібні діти, «важкі» підлітки, діти з неповних сімей), що потребують підвищеної уваги, забезпечувати батьків необхідною інформацією з питань виховання:

а)         створити і поновлювати куточок психологічних та педагогічних порад для батьків;

б)         інформаційний стенд для батьків(нормативні документи).

Постійно

Голова ради школи, заступник директора

6

Установити єдиний батьківський день для проведення відкритих уроків для батьків; зустріч батьків з учителями - предметниками, класними керівниками, адміністрацією.

Остання п'ятниця кожного місяця

Адміністрація, кл. керівники

7

Залучати батьків (у разі потреби) до участі у педагогічних радах, засіданнях методичних об'єднань.

Протягом навчального року

Адміністрація

8

Проводити класні батьківські збори.

2 рази на семестр

Класні керівники

9

Залучати батьків до участі у загально шкільних та класних виховних заходах, проводити творчі зустрічі, навчати батьківський актив школи тощо.

Протягом навчального року

 

10

Розробити систему заходів для отримання додаткового фінансового прибутку; залучати батьків, громадські організації до розв'язання питань позабюджетного фінансування та розподілу цих коштів.

Протягом навчального року

Голова ради школи

11

Періодично проводити анкетування батьків з метою їх оцінки діяльності школи з виховання та навчання учнів, збору пропозицій з удосконалення навчально -виховного процесу школи.

Під час звіту директора

Адміністрація

12

Проводити профілактичну роботу, спрямовану на запобігання правопорушень, шкідливих звичок, поширення інфекційних захворювань із залученням працівників відповідних служб.

Протягом року

Педагог- організатор

13

Скласти карту зайнятості учнів у позаурочний час.

Листопад

Класні керівники

14

Встановити зв'язок з позашкільними закладами:

а) дозвілля учнів (чергування в Будинку культури батьків та педагогів);

б) проводити спільні заходи;

в) використовувати базу позашкільних закладів для організації позаурочної діяльності учнів;

г) робота гуртків на базі школи («Вокальний», «Краєзнавець»), спортивні секції.

Протягом року

Педагог- організатор

15

Установити контакт з районними організаціями з метою удосконалення спільної роботи з дітьми та підлітками, що схильні до нестандартної поведінки, та їх родинами.

Протягом року

Адміністрація, Пед.-організатор, кл. керівн.

         

          Керівник: Кисельчук Ніна Іванівна

 

Погода в Україні Союз образовательных сайтов
Rambler's Top100
Купи iPhone 2011 год за 350 грн.
Сайт участвует в Союзе образовательных сайтов
Статистика запросов