«Методичний портал»

Єдина Країна! Единая Страна!

Бібліотека

Головна мета роботи шкільної бібліотеки – надання допомоги всім читачам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.


Завідувачка шкільною бібліотекою Грищенко Катерина Леонідівна

      Шкільна бібліотека є обов’язковим підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, вона органічно поєднує завдання, що стоять в галузі освіти і бібліотечної справи, здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Її діяльність організовується спільно з педагогічним колективом.

       У своїй діяльності шкільна бібліотека керується  річним планом роботи, Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Шкільна бібліотека  має допомогти  передусім вчителю, вихователю визначитись в тих чи інших педагогічних  напрямках ,через  інформування  про новітні технології і використовуючи різні форми роботи : книжкові виставки , огляди новинок, дні інформації, виступи на педрадах, рекомендовані списки, анкетування та ін.

      В школі виділяються дві основні категорії споживачів інформації: педагогічний склад  та учні. Збільшення  потоку інформації в останні роки вимагає від людини сформованості  інформаційних умінь: знаходити, обробляти, запам’ятовувати та використовувати  інформацію.

     Прагнення  до знань, до пізнання  світу повинне стати однією  з найважливіших  потреб людини. Щоб досягти  зрілості, високої духовної культури, розвитку  творчих здібностей, людині потрібні  не лише знання, а й  уміння  самостійного пошуку інформації, вироблення  вмінь та навичок самоосвіти.

РОЗДІЛИ  БІБЛІОТЕЧНОЇ  СТОРІНКИ

Робота бібліотеки по формуванню в учнів потреби у здоровому способі життя.

Фотогалерея

Корисні посилання

Погода в Україні Союз образовательных сайтов
Rambler's Top100
Купи iPhone 2011 год за 350 грн.
Сайт участвует в Союзе образовательных сайтов
Статистика запросов